กรณีศึกษาฮวงจุ้ย

 

เจดีย์กลางน้ำ(เจดีย์เยเลพญา) เมืองสิเรียม
24 ม.ค. 2555

 

โดย...อาจารย์แอน (ษณอนงค์ คำแสนหวี)

 

พระอุปคุปต์, สะดือทะเล, พระธรรมเจดีย์, เชงสอบู, กวนเกษียรสมุทร

 

ตามประวัติพระอุปคุปต์  พระอนุพุทธจำพรรษาอยู่สะดือทะเล เป็นการตัดขาด ไม่เสวนาคฤหัสถ์  ชาวบ้านจึงได้แต่ลอยดอกไม้เพื่อสักการะบูชา  เป็นที่มาของการลอยประทีปในเวลาต่อมา

 

พระอุปคุปต์, สะดือทะเล, พระธรรมเจดีย์, เชงสอบู, กวนเกษียรสมุทร

 

วัดที่เห็นในปัจจุบันเป็นการสร้างครอบเจดีย์กลางน้ำที่สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพระธรรมเจดีย์ กษัตริย์มอญ ผู้เป็นบุตรบุญธรรมของพระนางเช็งสอบู เพื่อเป็นการสักการะพระอุปคุปต์ 

 

 

สังเกตตามคติมอญ บริเวณที่สร้างเป็นจุดน้ำวน เหมือนสะดือทะเล ทั้งเป็นจุดที่น้ำจะไม่ท่วมเกาะนี้เลย เนื่องจากการวนของกระแสน้ำ

 

ฮวงจุ้ยโชคลาภ, บ้านกับฮวงจุ้ย, จัดบ้านเสริมฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยเตียงนอน, สิเรียม, เจดีย์กลางน้ำ

 

พระอุปคุปต์, สะดือทะเล, พระธรรมเจดีย์, เชงสอบู, กวนเกษียรสมุทร

 

เราคงจะจดจำเรื่องของเทวดาตามคติพราหมณ์ ที่กวนเกษียรสมุทร ทำให้เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย การวนของกระแสน้ำ เหมือนการหมุนเช่นเดียวกับพิธีกวนเกษียรสมุทร  ดังนั้นจึงถือว่า เกาะนี้เป็นเกาะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากน้ำวนนี้

 

พระอุปคุปต์, สะดือทะเล, พระธรรมเจดีย์, เชงสอบู, กวนเกษียรสมุทร

 

พุทธกับพราหมณ์อิงกันมาตลอด  ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องในการเสาะหาทำเลและสถานที่ที่เป็นมงคล เหมือนเทวดาดลใจ  ดังนั้น ที่วัดนี้จึงมีศาลาเทวดา  มีเทวดาพญานาคผู้รักษาท้องน้ำนี้  และยังมี พระสุรัสวดี เทพแห่งปัญญา ตามคติพราหมณ์

 

พระอุปคุปต์, สะดือทะเล, พระธรรมเจดีย์, เชงสอบู, กวนเกษียรสมุทร

 

  อาจารย์หม่า, ซินแสภาณุวัฒน์, หมอช้าง, หมอลักษณ์, อาจารย์มาศ, อาจารย์แอน, พระอุปคุปต์