ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

หยิน-หยางกับอาหารมนุษย์ ตอนที่ ๒
13 มิ.ย. 2560

 

อาจารย์หม่า, ซินแสภาณุวัฒน์, หมอช้าง, หมอลักษณ์, อาจารย์มาศ, อาจารย์แอน, ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

 

ข้าวกล้อง ผักและถั่ว เป็นอาหารที่มีความเป็นหยิน หยาง ในสัดส่วนที่พอดี และสามารถดูดซึมและขับพิษออกจากร่างกายได้ด้วย เพราะฉะนั้นควรเริ่มทานข้าวกล้อง ผัก ถั่ว เพื่อเริ่มปรับความสมดุลในร่างกายของเราก่อนที่จะเจ็บป่วย หรือป่วยแล้วก็ตาม และยังไม่ก่อให้เกิดอาการที่เกิดจากไขมัน คอเลสเตอรอล  ความไม่สมดุลของหยินหยางในอาหาร นอกจากจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังมีผลต่อจิตใจด้วย

 

สำหรับเหล่าเซียนหรือผู้บำเพ็ญ นอกจากปรับอาหารหยินหยางแล้ว ต้องปรับชีวิตจิตใจให้เกิดความสมดุลด้วย ได้แก่ มีจิตที่เป็นปกติสุข มองโลกในแง่ดี ไม่เร่าร้อน ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ทะเยอทะยาน หรือมีโทสะ ก้าวร้าว หลงตัวเอง ทั้งหมดนี้คือ สภาพของจิตที่ขาดหลักยึดเหนี่ยว 

 

การเริ่มต้นเรียนรู้ธรรม เท่ากับ การปรับจิตให้เข้าสู่สภาวะสมดุลก่อน จะทำให้สุขภาพแข็งแรง (เวลาโกรธ หัวใจเต้นแรง จะรู้สึกอึดอัดไม่สบาย โกรธแล้วไม่เคยมีใครบอกว่าสบายใจเลย ) ความโกรธ คือ หยิน แสดงอาการออกคือ หยาง แต่ถ้ารุนแรงทั้งคู่ก็เกิดโรคได้ เหมือนอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอาหารข้างต้น

 

ตัวอย่างเช่น ถ้าโกรธแล้วร้องออกไป เป็นการแสดงออกของความรุนแรงทั้ง หยิน หยาง ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ความสมดุล ถ้ามีอาการโกรธเช่นนี้บ่อย ๆ ก็อาจก่อให้เกิดโรคภัยได้ มีผลให้สุขภาพไม่แข็งแรง ทางจิตวิทยา วิจัยไว้ว่า ผู้ที่มีนิสัยโน้มไปในทางมักได้ มุ่งความสำเร็จจนเกินควร จะมีโอกาสเจ็บป่วยได้มากกว่าผู้ที่ให้ความสำคัญต่อจิตใจ ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างราบรื่น

 

อารมณ์โกรธ โมโห ร่างกายขับเม็ดเลือดออกมามากเกินไป ร่างกายที่มีการแสดงออกของอารมณ์ที่รุนแรงมากเกินไป เช่น เศร้าจัด โกรธจัด ร่างกายก็จะขับเม็ดเลือดขาวออกมา เรียกว่าเล็บโปไซส์ ทำให้ไม่สามารถขับปัจจัยก่อโรคหรือเซลล์ผิดปกติออกมาได้ ทางการแพทย์ยอมรับว่า อารมณ์มีผลต่อความผิดปกติของร่างกาย เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็ง จึงมีผลจากการที่มีอารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับจิตใจ หรือหมกมุ่นกับอะไรเป็นเวลานาน ๆ อารมณ์ ความเครียด มีผลต่อภูมิคุ้มกัน อายุขัยของสัตว์ รวมถึงคนด้วย

 

อารมณ์และสภาพจิตใจ ยังมีผลต่อการทำงานของต่อมในสมอง ซึ่งมีอิทธิพลต่อภูมิคุ้มกันของสภาพร่างกาย ผู้ป่วยเป็นมะเร็ง 76 % จะมีปัญหามาจากสภาพจิตใจก่อน หรือมีความสัมพันธ์แตกหักกับผู้อื่น เช่น ครอบครัวแตก บ้านแตก หรือเข้ากับใครไม่ได้ ทะเลาะ ตึงเครียดอยู่เป็นประจำ (ทั้งมะเร็ง อัมพาต จะเกี่ยวข้องกับคนประเภทนี้มากที่สุด) เพราะฉะนั้นคนที่มีอารมณ์โปร่ง โล่ง เบา เป็นปกติสุข จะมีผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เข็มแข็ง

 

ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยเอดส์ ถ้าอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีกำลังใจ อากาศดี โปร่ง การดูแลดี เอาใจใส่ เข้าใจ ภูมิคุ้มกันก็จะมีและดี โอกาสหายมีมาก ผู้ที่มีจิตโปร่งเบา ปกติสุข จิตที่ปฏิบัติธรรม จิตมุ่งมั่นในสิ่งที่ดีงาม มีผลในทางกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง สามารถที่จะจัดการกับสิ่งผิดปกติในร่างกายได้ ทั้งคนและสัตว์

 

ทำเล สร้างสภาพแวดล้อม อาหาร สร้างสภาพจิตใจ และจิตใจ ก็จะสร้างภูมิคุ้มกัน

 

เราแก้ไขสภาพแวดล้อม (การปรับทำเล) ให้หยิน หยาง เกิดความสมดุล เพื่อให้สุขภาพดี แข็งแรงยังไม่พอเพียง เราต้องรับประทานอาหารที่มีความสมดุลของหยินหยางด้วย เพื่อรักษาสภาวะอารมณ์ จิตใจ เพราะทั้งอารมณ์ จิตใจ เป็นภูมิคุ้มกันโรค สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นอย่างดี ทุกอย่างเหล่านี้ต้องอาศัยใช้ประกอบกันทั้งหมด