ภาพกิจกรรม

 

ต้อนรับคณะพระสงฆ์จากประเทศจีน วันที่ 9-19 เมษายน พ.ศ.2555 (2)
8 พ.ค. 2555