สาระจากเมืองมังกร

 

สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 72 พิธีเซ่นบวงสรวงเริ่มจากธรรมชาติ โดย อาจารย์แอน
11 ก.พ. 2557

 

สรุปบทความจากรายการ

"สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 72พิธีเซ่นบวงสรวงเริ่มจากธรรมชาติ"

(ออกอากาศทาง TNN2 Truevision ช่อง 8ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 20.20 - 20.30น.)

 

  บวงสรวง, ชุนชิว, เจียงจื่อหยา, 4 ฤดูกาล, 5 ธาตุ, ประวัติศาสตร์จีน

 

                นอกเหนือจากความเชื่อเรื่องนิมิตลางบอกเหตุหรือว่าความสังเกตรอบตัวแล้ว ในเรื่องของความกตัญญู ไม่ใช่เพียงแต่กตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่านั้น ด้วยอิทธิพลของขงจื้อ ทำให้มีความเคารพและกตัญญูต่อสรรพสิ่งต่างๆด้วย

 

 บวงสรวง, ชุนชิว, เจียงจื่อหยา, 4 ฤดูกาล, 5 ธาตุ, ประวัติศาสตร์จีน

 

นับตั้งแต่โบราณกาลมา เมื่อเกิดภัยพิบัติ ก็มีการร้องขอต่อเทพเจ้า เมื่อมีฝนหรือเกิดความอุดมสมบูรณ์หรือมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น ก็ขอบคุณเทพเจ้า ดังนั้น จึงมีการบูชาเทพเจ้าธรรมชาติ เราจะเห็นว่าชาวจีนรักธรรมชาติและรู้จักสังเกตและเคารพธรรมชาติ รวมทั้งบูชาเทพเจ้าประจำธรรมชาติด้วย

 

 บวงสรวง, ชุนชิว, เจียงจื่อหยา, 4 ฤดูกาล, 5 ธาตุ, ประวัติศาสตร์จีน

 

ย้อนไปสมัยยุคชุนชิว จากความช่างสังเกตของเจียงจื่อหยา แล้วกำหนดเป็น 4 ฤดูกาล ในการเปลี่ยนฤดูกาลทุกครั้งจะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้น กษัตริย์จะออกบูชาเทพเจ้าประจำทิศต่างๆ อย่างเช่น ฤดูร้อนก็เป็นทิศใต้ เมื่อออกบูชาเทพเจ้าทิศนั้น ก็จะใส่สีแดงทั้งหมด นับตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ อำมาตย์ ขุนนาง รถทรง รวมไปถึงประชาชน ก็จะพากันใส่สีแดงออกนอกเมืองไปบูชาเทพเจ้าในทิศนั้น เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิก็จะออกประตูทางด้านทิศตะวันออก แล้วใส่สีเขียวกันทั้งหมด ก็คือนำมาจาก 5ธาตุนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นสีดำสัญลักษณ์ของฤดูหนาว สีเขียวสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ สีแดงของฤดูร้อน ส่วนฤดูใบไม้ร่วงก็เป็นสีขาว

 

จากการศึกษาครั้งนี้ ราชวงศ์ฮั่นจึงฟื้นฟูในเรื่องของการบูชาเทพเจ้าทั้ง 5 ธาตุเช่นเดียวกัน ทั้งมีกรรมวิธีหรือพิธีการที่จะแต่งกายเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นฤดูกาล และ 5 ธาตุนี้ก็เป็นการพัฒนาออกไปสู่ศาสตร์แขนงต่างๆ โดยถือเอาความรู้จากสมัยยุคชุนชิวเป็นที่ตั้ง ในเรื่องของการพยากรณ์ก็มาจาก 5 ธาตุ ไปถึงกระดองเต่า ตัวอักษรซึ่งเป็นอักษรภาพ กลายมาเป็นศาสตร์พยากรณ์จากวาดภาพ และต่อมาพัฒนามาเป็นการดูเส้นสายลายมือ ดูลักษณะของพลังของตัวอักษร

 บวงสรวง, ชุนชิว, เจียงจื่อหยา, 4 ฤดูกาล, 5 ธาตุ, ประวัติศาสตร์จีน

ชาวจีนมีการพัฒนาหลายด้านด้วยกัน จากประวัติศาสตร์ที่เรียงลำดับมา มีการออกแบบคิดค้นประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือตนเองในการต่อต้านธรรมชาติที่โหดร้าย ยกตัวอย่างเช่น การชลประทานเจริญรุ่งเรืองที่สุดได้ เพราะประสบกับอุทกภัยรุนแรงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ จึงมีการพัฒนาแก้ไขกันตลอดเรื่อยมา การพัฒนาตนเองนั้นมีทั้งการประเมินผลและขยายผล ความเจริญของชาวจีนจึงมีอารยะธรรมมายาวนาน ก็ด้วยวิถีที่คิดทางเดียวกัน คิดอย่างผู้มีปัญญา คิดอย่างนักปราชญ์ คือต้องประเมินผลขยายผล ติดตามผล เป็นการคิดให้ดียิ่งขึ้นไป ส่วนอิทธิพลของลัทธิหยู ซึ่งเริ่มมาจากยุคชุนชิวก็มีความเจริญควบคู่กันตลอดสมัยราชวงศ์ฮั่นนี้เอง

 

 บวงสรวง, ชุนชิว, เจียงจื่อหยา, 4 ฤดูกาล, 5 ธาตุ, ประวัติศาสตร์จีน

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 71 นิมิตลางบอกเหตุ โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 70 สิ่งประดิษฐ์ของชาวจีนโบราณ โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 68 พระจีนอ้วน เซียงเต็งจื้อ โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 67 ทวารบาลทั้ง 4 โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 66 การสร้างวัดม้าขาว ตอน 2 โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 65 การสร้างวัดม้าขาว โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 64 ความเชื่อเรื่องยาอายุวัฒนะในลัทธิเต๋า โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 63 สาเหตุแห่งความเชื่อเรื่องเซียน โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 62 พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีน โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 61 ความเชื่อในศาสตร์โบราณต่างๆ โดย อาจารย์แอน