ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

ดาวเจ้าเรือนลัคนา
19 ม.ค. 2561

 

เจ้าเรือนลัคนา หมายความว่า ลัคนาของเราอยู่ที่ไหน อยู่ราศีใดก็ตาม ราศีนั้นก็จะมีดาวประจำอยู่ ที่เรียกว่า “ดาวเกษตร” หรือ “ดาวพระเคราะห์เรือนใน” หรือรวมเรียกกันว่า "ตนุลัคน์" คือตัวของเราเอง ดาวดวงนั้นคือตัวของเรา เมื่อตนุลัคน์ของเราไปสถิตเรือนไหน เราจะได้รับอิทธิพลของเรือนชาตาหรือภพนั้นด้วย
 
•  ตนุลัคน์กุมลัคนา คืออยู่กับลัคนา อยู่ที่เดิมเป็นเกษตร เจ้าชาตาเป็นคนที่อิสระทางจิตใจมาก จะคิดสิ่งใดก็มีความคล่องใจ เป็นคนที่มีอำนาจชนะศัตรู มีสง่าราศี มีความสมบูรณ์ในตนเอง เป็นดาวเจ้าเรือนตัวมันเองและเป็นคนที่ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใด ๆ ทั้งสิ้น มีอิสระในการกระทำของตนเอง มีความคิดเป็นอิสระ หรือที่เราเรียกว่า “ ดาวเกษตรกุมลัคน์”
 
•  ตนุลัคน์สถิตภพกฎุมภะ (เรือนทรัพย์) ทั้งความคิดและหน้าที่การงานก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทอง หรือสมบูรณ์ทรัพย์สิน หรือมีสมองคล่องแคล้วในการหาช่องทางทำมาหากิน (ดี) ชีวิตจะผูกพันกับการทำมาหากิน ทำงานมากมีงานมาก ขยันขันแข็งทำงานหนักเพื่อให้ได้มาเพื่อรายได้ แต่ถ้าถูกเบียดเบียนด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น มีดาวบาปเคราะห์ มีผลทำให้ต้องเสียทรัพย์ หรือได้มาแล้วก็ต้องเสียไป แก้ไขโดยการไปทำบุญเพราะไหน ๆ ก็ต้องมีเรื่องให้เสียทรัพย์แล้ว ให้ไปเสียกับการทำบุญยังจะได้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นเมื่อได้เงินมาให้เอาไปทำบุญด้วย
 
•  ตนุลัคน์สถิตภพสหัชชะ (ภพเพื่อน) มีชีวิตผูกพันอยู่กับเพื่อน ญาติพี่น้อง มีเพื่อนฝูงมาก เหมาะกับนักสังคมสงเคราะห์ หรืองานที่ต้องใช้สมอง ควรทำงานที่สงเคราะห์แก่บุคคลทั่วไป เพราะไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตก็จะไปผูกพันอยู่กับเพื่อนมากเกินไป จนกลายเป็นข้อเสียไป มักมีการเดินทางใกล้ๆ และมีการติดต่อคบหาอยู่เสมอ ๆ ใช้โทรศัพท์เป็นประจำ
         
•  ตนุลัคน์สถิตภพพันธุ (บ้าน) กลายเป็นนักสร้างสรรค์ ผูกพันกับบ้านเรือน ที่ดิน ดูแลพ่อแม่ ชอบปรับปรุงตกแต่งให้น่าอยู่ และเหมาะที่จะทำงานจัดสรรที่ดิน อาคาร และเหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็ง มีญาติพี่น้องห้อมล้อมเพราะเป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่ผู้อื่น เป็นคนมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น จึงมักได้รับการช่วยเหลือตลอด ชีวิตบั้นปลายดีมีความสุข มีความสำเร็จในชีวิต
 
•  ตนุลัคน์สถิตภพปุตตะ เป็นคนอ่อนโยน ว่านอนสอนง่ายเหมือนเด็ก นิสัยเหมือนเด็ก ไม่ดื้อ มีความเคารพผู้มีอาวุโสกว่า เพราะว่าทำตัวเหมือนเด็ก เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุด แล้วยังให้ผลดีในด้านการกีฬา เป็นคนมีความสนุกสนานร่าเริง มีบุตรบริวารดี หรือต้องเกี่ยวพันอยู่กับเด็ก ๆ มีโชคจากการเสี่ยง หรือมีลาภผลอยู่เสมอ มีลาภลอย (เล็ก ๆ น้อย ๆ ) มีคนให้โดยเสน่หา
 
•  ตนุลัคน์สถิตภพอริ ต้องระมัดระวังความคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เพราะว่ามักจะผิดพลาด คาดการณ์ผิด แต่ก็ขึ้นอยู่กับความหนักแน่นของดาวดวงนั้นด้วย เพราะถ้าเป็นดาวอ่อนก็จะผิดพลาดได้ง่าย ถ้าเป็นดาวที่แข็ง เป็นดาวใหญ่ เช่น ดาวเสาร์หรือดาวพฤหัสความผิดพลาดก็จะลดน้อยลง แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีลักษณะการเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้างานได้ แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการพินิจพิจารณาให้มากกว่าเดิม นั่นคือการเพิ่มรอบคอบ ผลดีคือเหมาะกับการเป็นแพทย์ พยาบาล หรือมีโชคจากสัตว์เลี้ยง คนรับใช้ มีลูกน้องที่ดี อีกนัยคือ มักเป็นคนที่พบอุปสรรคอยู่เสมอ ๆ ไม่ค่อยได้อะไรมาโดยง่าย
 
•  ตนุลัคน์สถิตภพปัตนิ (สถิตภพตรงกันข้ามกับลัคนา หรือเป็นประ) คุณสมบัติของดาวจะมีผลตรงกันข้าม โดยทั่วไปถ้าตนุลัคน์ไปสถิตฝั่งตรงข้าม มีหุ้นส่วนดี คู่สัญญาดี คู่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คบหาสมาคมกับคนอื่น ๆ ได้ดี ชอบคบเพศตรงข้าม มีนิสัยสอดคล้องกับเพศตรงข้าม มักเป็นคนใจดี ปล่อยเรื่องปล่อยราว เป็นคนเอาใจใส่และเสียสละให้ผู้อื่นเสมอ เพราะไปสถิตอยู่ตรงกันข้ามเลยดูเหมือนว่าไม่มีตัวเราอยู่
         
•  ตนุลัคน์สถิตภพมรณะ เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว ใจดี สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง มักเดินทางบ่อย ต้องพลัดถิ่นฐาน มักมีเทพคุ้มครองดวงชาตา หรือ ที่เรียกว่า “ดวงเด็กเส้น” มักจะได้รับผลดีจากมรดก หรือนำของเสียมาแก้เป็นของดี มีวิชาเร้นลับ โหราศาสตร์ อาจยุ่งยากเรื่องหนี้สินบ้างและสุขภาพ หรืออาจจะต้องเดินทางบ่อย ๆ ในชีวิต เป็นโรคภูมิแพ้ ไม่ค่อยอยู่เป็นที่
 
•  ตนุลัคน์สถิตภพศุภะ สามารถทำตนให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนทั่วไป รักความยุติธรรม มีจิตใจดี มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างหลักฐานได้สำเร็จ จิตใจแน่วแน่ในการทำความดี มักมีการเดินทางไกล อาจไปได้ถึงต่างประเทศ มีความสนใจเรียนรู้ ปรัชญา กฎหมาย มักได้รับลาภ ได้ผลดีจากญาติ คู่ครอง มีคู่ดี
 
•  ตนุลัคน์สถิตภพกัมมะ (หน้าที่การงาน) เป็นคนเอาจริงเอาจัง เอาการเอางาน จิตใจผูกพันอยู่กับงาน จดจ่อมุ่งจะทำมาหากิน ขยันคิดขยันทำรักงานและเป็นคนทำงานหนักด้วยเหมือนต้องแบกภาระต่าง ๆ ไว้ตลอด แต่ก็เป็นคนมีเกียรติมีอำนาจวาสนา ประสบความสำเร็จในทางอาชีพและสังคม ต้องผูกพันกับหน้าที่การงาน มักได้รับภาระหนัก ๆ มีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นลักษณะของเจ้าชาตาต้องเผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้น ๆ เสมอ 
 
•  ตนุลัคน์สถิตภพลาภะ เป็นคนที่มีลาภมีผลเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ว่าเราก็ผูกพันกับความคิดที่จะทำเงินทำทองให้กับตนเอง เป็นคนเจ้าชู้ มีเพื่อนคู่ใจอยู่ตลอดเวลา ชอบเล่นการพนัน เป็นข้อที่ควรระวังมาก มีเพื่อนมาก เป็นคนมีความหวัง ทำอะไรก็สำเร็จ มักจะได้นายจ้างดี
 
•  ตนุลัคน์สถิตภพวินาศ ถือว่าเป็นคนที่มีเทพคุ้มครอง ทำอะไรออกหน้าโดดเด่นไม่ได้ ปลูกบ้านเรือนก็อย่าให้ดูโดดเด่น เพราะเมื่อเด่นแล้วจะเป็นภัย แต่หากว่ามีดาว (๑) ร่วมพอให้เด่นได้บ้าง เป็นคนชอบความสันโดษ แต่ขี้หวาดระแวง เก็บตัว เก็บกด คับแค้นใจมีเรื่องเศร้าสลด มักอยู่เบื้องหลังผู้อื่น สนับสนุนผู้อื่นเสมอ ๆ แต่ขอให้ระวังเรื่องเดือดร้อนจากผู้อื่นที่นำมาให้ บั้นปลายต้องเดินทางไปอยู่ในที่ห่างไกล เดินทางไกล แต่ก็สามารถที่จะซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ แต่ต้องอยู่ไกล ๆ หรือ สามารถทำบ้านเช่าได้ดี
         
นอกเหนือจากการที่ดาวเจ้าเรือนลัคนาไปสถิตภพต่าง ๆ แล้ว คุณภาพของดวงดาวก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย อย่างเช่น เมื่อดาวมีตำแหน่งเป็นอุจจ์ เป็นประหรือเป็นนิจ ต้องนำมาทำนายร่วมกัน เมื่อเจ้าเรือนลัคนาเป็นอุจจ์ ชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอน ประสพความสำเร็จ จัดว่าเป็นคนมีวาสนาบารมีมาแต่เดิม เมื่อเจ้าเรือนลัคนาเป็นประ เป็นนิจ ชีวิตมักจะต้องเจอกับอุปสรรคก่อน และมีข้อห้ามในการปฏิบัติตนด้วย เช่น หากดาวไม่ส่งผล ไม่ดีในด้านไหนก็อย่าดันทุรังทำในด้านนั้น ๆ แต่โดยมากแล้วชีวิตมักจะมีอุปสรรค ข้อแนะนำให้ทำบุญแบบปัจจุบันทันด่วน เป็นลักษณะการทำบุญแบบสร้างราชาโชค