ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

อาชีพดาวพุธ ( ๔ ) - ตอนที่ ๑
8 ก.ค. 2560

 

อาชีพต่างๆ ที่ได้นำมากล่าวนั้น ไม่ได้หมายความถึงบุคคลที่เกิดตามวันต่างๆ ของสัปดาห์ เช่นเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์........วันเสาร์ แต่จะเป็นอาชีพตามลักษณะของดวงดาวในแต่ละดวง

 

ในทางโหราศาสตร์ ดาว ๔ เป็นดาวดวงเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์และโลก ซึ่งบางครั้ง เราก็เรียกว่า “พุธรวนเร” เพราะเดินถอยหน้าถอยหลังอยู่ตรงหน้าเรา ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะเราสังเกตโดยใช้โลกเป็นจุดมองออกไป สังเกตการเดินทางของดวงดาวบนท้องฟ้า และวิถีทางโคจรในระบบสุริยะ คือการหมุนรอบดวงอาทิตย์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล ดวงดาวต่างๆ และโลกของเรา จึงมีการหมุนรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกัน

 

ดาว ๔ อยู่ใกล้โลกเรามากที่สุด รองลงไปคือดาวศุกร์ ( ๖ ) จึงเป็นดาวที่อยู่ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ถ้าดาว ๔ โคจรมาใกล้ดวงอาทิตย์มากๆ เราก็จะมองไม่เห็นดาว ๔ เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์เจิดจ้ากว่า กลบแสงดาว ๔ หมด ในทางโหราศาสตร์จะเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่า “พุธดับ” จะถือว่าใครก็ตามที่เกิดในฤกษ์ที่พุธดับ จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด หรือไม่ก็จะเป็นคนที่พูดไม่เพราะ เอะอะโผงผาง แต่ถ้าดาว ๔ อยู่ไกลออกมาจากดวงอาทิตย์มากๆ เราก็จะเรียกว่า “พุธเพ็ญ” คือจะอยู่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๒๘ องศาขึ้นไป ดาว ๔ ก็จะสุกใสสว่าง เพราะไร้แสงอาทิตย์รบกวน

 

ดังนั้น เมื่อดาว ๔ ถูกเบียนก็ดี หรือว่าวิถีการโคจรที่เดินช้ากว่าโลกก็ดี เมื่อเราเหลียวกลับไปดู ก็เหมือนว่าดาว ๔ นั้นกำลังเดินถอยหลัง ช่วงที่ดาว ๔ เดินถอยหลัง ก็จะมีอิทธิพลในเรื่องของการพูด การเจรจา ต่อต้าน สไตรค์ การเรียกร้อง เพราะฉะนั้น ดาว ๔ จึงเกี่ยวพันในเรื่องของการพูดทั้งหมดเลย

 

ในทางโหราศาสตร์ได้จัดให้ดาว ๔ เป็นดาวศุภเคราะห์ เป็นดาวสวยงาม ดาวเล็ก คติทางโหรไม่ว่าจะเป็นทางสากลหรือทางไทย ก็จัดให้ดาวดวงนี้มีอิทธิพลและความหมายในทางให้คุณ ถึงขนาดบอกไว้ว่า “ถ้าหาก ๔ ในดวงใคร ถ้าดี ไม่มีตกต่ำ ไม่มียากจนแน่นอน”  คือในการตรวจดูดวงชะตาว่า จะรวยจะเจริญหรือไม่ ให้ดูที่ดาว ๔ ถ้าคนไหนมีดาว ๔ โดดเด่น จะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้

 

บางคนภพกดุมภะเสียหายยับเยิน แต่ว่าดาว ๔ ในดวงดี ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ เพราะฉะนั้น ดาว ๔ จึงเป็นเหมือนตัวตัดสินในความดี ความสุข ในชีวิตของคนเรา ในด้านโภคทรัพย์ด้วย

 

ตามตำราโบราณกล่าวไว้ว่า ทำนายเรื่องสติ ปัญญา ความเฉลียวฉลาด ดูว่าจะสามารถเรียนไปได้ถึงระดับไหน จบปริญญาหรือไม่ เราก็จะใช้ดาว ๔ ประกอบในการพิจารณา

 

ดาว๔ จึงเป็นดาวศุภเคราะห์ที่บันดาลให้เกิดความฉลาดรอบรู้ ปัญญาหลักแหลม ทั้งที่เป็นการเขียนและการพูดเจรจา ถือเป็นเทพเจ้าแห่งการพูด ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น ถ้าหากว่า ๔ เสีย ก็จะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ เกิดการเข้าใจผิดในเรื่องของการพูด

 

ในตำราของกรีก ดาว ๔ ยังหมายถึงสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลด้วย (แต่ไม่ได้หมายถึงอาชีพหมอ)

 

ดาว ๔ เกี่ยวกับศิลปะวิทยาการ การศึกษา ใครก็ตามที่มี ๔ ดี เด่นในดวง ก็ถือว่าคนๆ นั้น เป็นคนที่มี “พรสวรรค์” จึงกล่าวได้ว่า ดาว ๔ กับ พรสวรรค์ คือตัวเดียวกัน

 

เช่น คุณหมึกแดงเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการปรุงอาหารทั้งๆ ที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้เลย นี่แสดงว่า ๔ ในดวงต้องดี คือจะมีทั้งความคิด ความทรงจำ สติปัญญา ความฉลาด เชาว์ ปฏิภาณไหวพริบ การใช้โวหารในเรื่องที่ไม่ได้เรียนรู้มา แต่กลับมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัว อย่างนี้เราเรียกว่า “พรสวรรค์”

 

แต่บางคนมีดวงชะตาดี แต่ดาว ๔ ไม่ดี ก็เท่ากับขาดพรสวรรค์ที่จะสร้างความคิด วิธีการคิด ความทรงจำ สร้างสติปัญญา การรู้กาลเทศะ ความฉลาดเชาว์ไหวพริบ การใช้โวหารหรือคำพูดต่างๆ ถ้าหากว่าขาดดาวดวงนี้ไป ต่อให้ดาวดวงอื่นส่งเสริมอย่างไร ก็ดูเหมือนว่าจะเอาดีได้ยาก นอกจากนั้น ผู้ที่มีดาว ๔ ดี ก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ดูดีอีกด้วย

 

ดาว ๔ เป็นดาวที่มีการเคลื่อนไหวที่ว่องไว เพราะเป็นดาวเล็ก เป็นดาวรวนเร แล้วยังเป็นดาวที่ควบคุมเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนสมองและลิ้น(คำพูด) ดังนั้น ถ้า ๔ เสีย ทั้งสมองและลิ้น(คำพูด) ก็จะเสียไปด้วย แต่ถ้าดี จะทำให้สมองเกิดความคิด ค้นคว้าไม่อยู่นิ่ง ไม่หยุดยั้ง แล้วก็เกิดปัญญาที่จะเรียนรู้เหตุและผล รวมทั้งมีสติปัญญา รู้สึกผิดชอบ และการปรับตัวให้เข้ากับกาลเทศะ เป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น ความสำคัญของดาว ๔ มีมากมาย เป็นตัวสื่อให้คนในโลกนี้อยู่ได้อย่างมีความสุข เป็นตัวปิยะวาจา คติโหรของท่านโบราณจารย์ได้ให้ไว้ว่า “ถ้าจะทายการพูด ความอ่อนหวาน ให้ทาย ๔”