ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

โหราศาสตร์แนะแนว ตอนที่ ๓๑ – ภพศุภะ
13 มิ.ย. 2560

 

ภพที่ ๙ จากลัคนา เป็นภพที่นักโหราศาสตร์ทั้งปวง มักพยากรณ์ไปในทางที่ดี เพราะเป็นภพที่ส่งเสริมลัคนาเสมอ เป็นภพที่แสดงถึง ความเจริญ ความผาสุก โชคลาภ และอำนาจวาสนาของชีวิต

 

ภพที่ ๙ ยังมีความหมายถึง แรงใจ ความศรัทธา ความเฉลียวฉลาด หมายถึงศาสนา การฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี การฝึกจิตให้เป็นสมาธิ

 

หมายถึง บิดา ครูอาจารย์ การสั่งสอนแนะนำ การสอน ธรรมะ การเดินทางไกล การศึกษาระดับสูง การท่องเที่ยวต่างประเทศ

 

รวมถึงด้านกฎหมายและคดีความ

 

ในตำราบางเล่ม ยังบ่งบอกถึงบุญกรรมในอดีตที่เจ้าชาตาได้ประกอบมาอีกด้วย

 

สรุปได้ว่า จะดูว่าฟ้าประทาน ความสำเร็จ หรือบุญพาวาสนาส่งขนาดไหน ให้ดูกันที่ภพที่ ๙ นี้เอง

 

ใครทิ้ง ปัตนิ หรือ ภพปัตนิเสีย มักมีปัญหากับหุ้นส่วน

 

ใครทิ้ง ปุตตะ หรือภพปุตตะเสีย มักมีปัญหาเรื่องบริวาร ลาภผลไม่ค่อยจะมี

 

และใครที่ทิ้ง ภพศุภะ คือ ธรรมะปฏิบัติ หรือครูบาอาจารย์ ละเลยคำสั่งสอนของบิดามารดา คนนั้นก็เท่ากับ ทิ้งความเจริญ โชคลาภ และความสำเร็จของตน

 

ในดวงชาตา หากใครมีดาวจากภพศุภะมากุมลัคน์ แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในชีวิตโดยลำดับ แม้จะเผชิญอุปสรรคใดๆ ก็ตาม จะสามารถผ่านพ้นไปได้ และแสดงถึงความใฝ่ดีของเจ้าชาตาด้วย

 

ในการตรวจดูภพที่ ๙ นั้น ไม่เฉพาะจากลัคนาเท่านั้น แต่ควรดูภพที่ ๙ จากดาวพฤหัสด้วย

 

ถ้าดาวเจ้าเรือนภพที่ ๙ จากลัคนา และดาวพฤหัส ต่างก็อยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งและให้คุณ มีทั้งดาวศุภเคราะห์สถิตอยู่ในภพที่ ๙ อีกต่างหาก ถือว่าเจ้าชาตามีวาสนา มีโชค และมีความเจริญในชีวิตอย่างแน่นอน เช่น

 

โหราศาสตร์, ดาวอุจจ์ ดาวนิจ, ดาวเกษตร, ดาวประ, ราศี, มฤตยู, อาจารย์แอน, หมอช้าง

 

ถ้าในภพที่๙ มีดาวที่อ่อน มีสภาพไม่เข้มแข็ง เป็นนิจ เป็นประ เป็นดาวบาปเคราะห์ หรืออยู่ในเรือนที่เป็นคู่ศัตรูกัน เจ้าชาตาจะมีชื่อเสียงไม่ดี ไม่มีเกียรติยศ ยากจนข้นแค้น ไม่ผาสุก และไม่มีสำนึกที่ดี ทำอะไรมักจะผิดจังหวะเสมอ เช่น

 

ตนุ, กดุมภะ, สหัชชะ, พันธุ, ปุตตะ, อริ, ปัตนิ, มรณะ, ศุภะ, กัมมะ, ลาภะ, วินาศ

 

แต่ถ้าในภพที่ ๙ มีดาวบาปเคราะห์อยู่ แต่มีสภาพเป็นอุจจ์ เป็นเกษตร หรืออยู่ในเรือนที่เป็นคู่มิตรกัน ก็ยังถือว่า มีโอกาสจะให้คุณกับเจ้าชาตา

 

ภพศุภะ ยังแสดงถึงความเจ้าชู้ของเจ้าชาตาด้วย คือ ถ้ามีดาว ๒ หรือดาว ๖ ในภพที่ ๙ ร่วมกับดาวบาปเคราะห์ เจ้าชาตาจะได้สตรีสูงศักดิ์ และมักมีรักกับคนที่นับถือ