ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

เคล็ดวิชาโหราศาสตร์ ตอนที่ ๑
31 พ.ค. 2560

 

กลอนเหล่านี้ ยายสันนิษฐานจากการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆ ว่า การเขียนโคลงสี่สุภาพ มักนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ดังนั้น ยายจึงสันนิษฐานว่า โคลงสี่สุภาพนี้เขียนเป็นกลให้พระเจ้าอยู่หัวสมัยนั้น ได้พิจารณาถึงการคัดเลือกคนเข้ารับราชการ  

 

 

               อาทิตย์กุมลัคน์ใน ๔ ราศี ปรีชา

 

               สิงห์ ธนู มีน เมษ        ลัคนา

          สถิตร่วมพระสุริยา            เพริศแพร้ว

          ภูมิชาติสืบวิทยา              ปราดเปรื่อง

          เสาวภาคจิตผ่องแผ้ว         เลิศล้ำ ปรีชา

 

ดาว ๑ ที่กุมลัคนาอยู่ในราศี สิงห์ ธนู และเมษ ล้วนแล้วแต่เป็นราศีธาตุไฟ ย่อมแสดงถึงความเก่งกล้าในหลักวิชา ส่วนราศีมีนนั้น ใช้เกษตร(เก่า) ตัวเดียวกับราศีธนู จึงถือว่าได้รับรังสีจากราศีธนูเหมือนกัน

 

ดาว ๑ กุมลัคน์ใครในลักษณะนี้ ควรคู่ตำแหน่งอุปราชหรือผู้สำเร็จราชการ หรืออย่างน้อยๆ ตำแหน่งราชครู หรือที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

 

 

               จันทร์กุมลัคน์ใน ๔ ราศี   มีสุข

 

               กันย์ เมษ พฤษก ไซร้     กรกฎาคม

          จันทร์เกาะลัคน์ลาภยศ         ส่งให้

          อัครฐานญาติปรากฏ            โสภาค

          โทมนัสบ่อนเบียดใกล้          สุขพร้อมพูลเกษม

 

ดาว ๒ กุมลัคน์ในราศีกันย์ ซึ่งเป็นราศีผู้หญิงแท้ๆ และอยู่ตำแหน่งราชาโชค ราชาโชคกุมลัคน์ใคร มักได้รับคุณวิเศษอันสูงสุดอยู่แล้ว นอกจากนี้ ก็ล้วนแล้วมีตำแหน่งที่เข้มแข็ง ทั้งมหาจักร เกษตร และอุจจ์ ตามลำดับ

 

คือตำแหน่งสนมเอก ที่เสริมพระราชอำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน ด้วยวงศาคณาญาติที่มีอำนาจ

 

 

               อังคารกุมลัคน์ใน ๔ ราศี มีเดช

 

               มังกร กุมภ์ เมษ แล้      พฤษภา

          ภุมเกาะลัคน์เดชา              ทั่วด้าว

          จอมทัพปราบปัจจา            มิตรพ่าย

          ยศยิ่งเทียมศักดิ์จ้าว            เปี่ยมด้วย ขุนพล

 

ดาว ๓ กุมลัคน์ ในมังกร คือ ตำแหน่งอุจจ์ ราศีกุมภ์ คือราศีของเสือ ที่ทำให้ตำแหน่งของดาว ๓ แรงมาก ส่วนราศีเมษ ดาว ๓ ก็คือตำแหน่งเกษตรเดิม และราศีพฤษก ซึ่งอยู่ในกลุ่มโรหิณีฤกษ์ อันเป็นกลุ่มดาวประจำเมือง จึงถือว่า ดาว ๓ จะมีกำลังมากที่สุด เมื่ออยู่ในกลุ่มดาวโรหิณี ภูมิปาโลฤกษ์

 

คือตำแหน่งแม่ทัพที่สามารถต้านศัตรู รบชนะทุกทิศ ไม่เคยแพ้ต่อผู้ใด เป็นที่ยำเกรงต่อข้าศึก

 

 

               พุธกุมลัคน์ใน ๔ ราศี      รู้ธรรม

 

               สิงห์ ธนู มีน เมษ แม้      ดาวพุธ

          กุมลัคน์จิตวิสุทธิ์                 เพชรเก้า

          วิสัยใฝ่วิมุติ                       ทางมรรคผลแล

          ชอบเสพย์สมณเจ้า             ฝึกค้นทางธรรม

 

ดาว ๔ กุมลัคน์ในราศีธาตุไฟ รวมราศีมีนด้วยนั้น เหมาะสำหรับตำแหน่งสังฆราช