ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

โหราศาสตร์แนะแนว ตอนที่ ๒๖ - ภพอริ (ต่อ)
21 พ.ค. 2560

 

ถ้าดาวเจ้าเรือนอริ กุมดาวบาปเคราะห์ และมีดาวพระเคราะห์อื่นๆ มาร่วม จะแสดงถึงโรคภัยไข้เจ็บดังนี้

 

ดาว ๑ มาร่วม จะเป็นแผลที่ศีรษะ และมักปวดหัวบ่อยๆ

ดาว ๒ มาร่วม มักเป็นแผลที่หน้า

ดาว ๓ มาร่วม จะมีแผลที่คอ หรือได้รับการผ่าตัด

ดาว ๔ มาร่วม มักปวดท้อง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย หรือมีแผลที่ท้อง

ดาว ๕ มาร่วม จะคุ้มโรคภัยไข้เจ็บ

ดาว ๖ มาร่วม มักเจ็บตา

ดาว ๗, ๘ มาร่วม มักเป็นโรคเกี่ยวกับการย่อยอาหาร หรือลำไส้

 

ถ้าดาวเจ้าเรือนอริ อยู่ในภพทุสถานะจากลัคนา คือ ภพที่ ๖ เอง หรือภพที่ ๘  และภพ ๑๒  และในเวลาเดียวกัน ตนุลัคน์ หรือ ดาวเจ้าเรือนลัคนา มีตำแหน่งที่เข้มแข็ง เป็นอุจจ์ หรือเป็นเกษตร ท่านว่า เจ้าชะตาจะสามารถปราบปรามศัตรูให้ราบคาบได้อย่างสิ้นเชิง

 

และถ้าดาวเจ้าเรือนอรินั้น อยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็ง และได้รับแสงจากดาว ๑ ในตำแหน่งโยค หรือตรีโกณ ประกอบกับดาวเจ้าเรือนลัคนาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็ง เจ้าชะตาจะเป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องและคนทั้งหลายทั้งปวง

 

ดาวเจ้าเรือนภพอริ ยังมีความหมายในทางชู้สาวอีกด้วย

 

โดยพิจารณาจากดาว ๓ ร่วมด้วย หากมีดาว ๓ อยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา และได้รับแสงจากดาว ๗ เจ้าชาตา ถ้าเป็นชาย มักเป็นชู้กับศัตรูเก่าภรรยาตน ถ้าเป็นหญิง มักมีความทุกข์เพราะคนเก่าแก่เป็นชู้กับสามีตน

 

ถ้าดาว ๑ มีตำแหน่งเข้มแข็งสถิตในภพอริ มักทำงานประมูลดี หรือได้รับช่วงกิจการจากบิดาตน

 

สรุปแล้ว การพิจารณาดาวภพที่ ๖ ให้พิจารณาดูดาว ๓ ประเภทดังนี้

 

พิจารณาจากดาวเจ้าเรือนว่า มีตำแหน่งที่เข้มแข็ง ร่วมกับดาวบาปเคราะห์หรือศุภเคราะห์

พิจารณาจากดาวที่สถิตอยู่ในภพอริว่า มีตำแหน่งที่เข้มแข็งหรือไม่ โดยนัยเดียวกัน

และพิจารณาดาวที่ให้แสงถึงภพที่ ๖ ว่าเป็นดาวประเภทไหนในวิธีเดียวกัน