ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

โหราศาสตร์แนะแนว ตอนที่ ๒๑ - ภพพันธุ
7 พ.ค. 2560

 

ภพพันธุ เป็นภพที่นักศึกษาโหราศาสตร์จะมองข้าม ไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่เป็นภพเกณฑ์ของลัคนา ยิ่งเป็นลัคนาที่อยู่ราศีอัมพุแล้ว ภพนี้ยิ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษ ถ้าเป็นราศีอื่นๆ อาจมีผลเบียนกับลัคนา หรือให้ความเข้มแข็งกับชาตาก็ได้ทั้งสองทาง และบางครั้งอาจเป็นจุดอ่อนของเจ้าชาตาอีกด้วย

 

โดยปกติ ภพที่ ๔ จากลัคนาในดวงชาตา นอกเหนือจากที่เรารู้ๆ กันว่า หมายถึง บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ญาติพี่น้อง พ่อหรือแม่ ยังมีความหมายเกี่ยวพันกับการศึกษาเล่าเรียน การแสวงหาความรู้ ความผาสุกโดยทั่วไป การสัมผัสกับกลิ่นหอมทั่วไป ภาวะจิตใจ รวมถึงยานพาหนะด้วย

 

ถ้าภพที่ ๔ มีดาวเกษตร หรือมีดาวศุภเคราะห์สถิตอยู่ หรือแม้แต่ได้แสงจากดาวศุภเคราะห์เต็มที่ จะเป็นคนมีความรู้ดี ชอบศึกษาหาความรู้ เป็นคนรื่นเริง ถ่อมตัว ไม่อวดดี

 

นี่แหละ ถ้าภพนี้ดี จะมีสรรพคุณถึงเพียงนี้เลยค่ะ กระซิบนิดว่า หากใครมีดาวพุธ คือดาว ๔ เข้มแข็งในดวงชาตา ก็จะทำนายดุจเดียวกัน

 

ตรงกันข้าม หากดาวเกษตรเจ้าเรือนภพที่ ๔ ไปอยู่ภพทุสถานะจากลัคนา คือภพอริ มรณะ วินาศ หรือได้รับแสงจากดาวบาปเคราะห์ เจ้าชาตาไม่ชอบศึกษาเล่าเรียน มักตัดสินใจผิดพลาด หรือไปร่วมกับดาว ๔ ๕ ที่เป็นนิจ หรืออยู่ในเรือนคู่ศัตรู ก็มีผลเช่นเดียวกัน คือขี้เกียจเรียน

 

ดาว ๔ ๕ และดาวจากภพพันธุเข้มแข็ง ได้ตำแหน่ง อุจจ์ เกษตร หรืออยู่ในภพตรีโกณ หรือภพเกณฑ์ (กุม เล็ง หรือเป็นสิบกับลัคนา) เจ้าชาตาจะเป็นคนมีความรู้ ชอบศึกษาเล่าเรียน มีโชคในการงาน และเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่

 

ถ้าดาวเจ้าเรือนภพที่ ๔ ได้รับกระแสจากดาวพุธ หรือขนาบหน้าหลังด้วยดาวศุภเคราะห์ เจ้าชะตาเป็นคนใจบุญ

 

ดาวลอยที่อยู่ในภพที่ ๔ เป็นดาวศุภเคราะห์ และดาวเจ้าเรือนพันธุ อยู่ในภพที่ดี ให้แสงถึงลัคนา เจ้าชะตาจะมีความสุข

 

ดาวเจ้าเรือนพันธุ ได้เกณฑ์ที่ดีกับลัคนา เช่น อยู่ในตำแหน่งตรีโกณ หรือองค์เกณฑ์ หรือแม้แต่ภพที่ ๑๑ จากลัคนา หรือได้รับแสงที่ดีจากดาวศุภเคราะห์ที่มีกำลัง จะเป็นที่รักของคนทั้งหลาย และเป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องอีกด้วย

 

การพิจารณาภพพันธุ ยังเกี่ยวพันกับภพมรณะ ซึ่งมีปกรณ์การทำนายโดยพิสดาร ดังนี้

 

ถ้าดาวเจ้าเรือนมรณะ อยู่ร่วมกับดาวบาปเคราะห์ หรือมีสภาพเป็นนิจ เป็นประ และมีดาวร้ายไม่ให้คุณไปอยู่ภพพันธุ เจ้าชาตาเป็นคนหลอกลวง ไม่รักษาคำพูด

 

ตรงกันข้าม ถ้าดาวเจ้าเรือนมรณะ เข้มแข็ง เป็นอุจจ์ เป็นเกษตร หรืออยู่ในเรือนของดาวคู่มิตร สรุปว่า ดีพร้อม แล้วหันไปดูภพที่ ๔ ถ้ามีดาวให้คุณสถิตอยู่ เจ้าชาตาจะเป็นคนเปิดเผย ซื่อตรง รักษาคำพูด

 

ดาวเจ้าเรือนพันธุ ยิ่งเข้มแข็ง ควบคู่ไปกับดาวจากภพมรณะที่เข้มแข็งมากขึ้นเท่าไหร่ นั่นหมายถึง เจ้าชาตาจะมีใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง ซื่อสัตย์ รักสงบ เยือกเย็น สุขุมนิ่มนวลมากเท่านั้น

 

ถ้าเราอยากรู้ว่า เราจะร่ำรวยสุขสบายไหม ให้สังเกตดาวพุธ

 

ถ้าทั้งดาวเจ้าเรือนพันธุ และดาวที่สถิตอยู่ ต่างก็เข้มแข็ง และได้รับกระแสจากดาวศุภเคราะห์หรือคู่มิตร อย่างนี้จะสุขสบาย มียวดยานพาหนะมากมาย อุดมด้วยข้าทาสชายหญิง และทรัพย์สินต่างๆ

 

และให้สังเกตร่วมกับดาว ๒ ด้วย เพราะถ้าดาวจันทร์ไปสัมพันธ์กับภพที่ ๔ และใด้รับกระแสจากดาวคู่มิตร หรือดาว ๒ อยู่ร่วมกับภพที่สอง และภพทั้งสองครองด้วยดาวศุภเคราะห์ ท่านว่าเจ้าชาตาจะไปทางใดต้องมีม้าขี่ หรือมียานพาหนะ ไม่ต้องออกแรงเดิน

 

มีข้อน่าสนใจอีกข้อ คือว่า ถ้าดาวเจ้าเรือนพันธุ ร่วมกับดาว ๕ หรืออยู่ในเรือนของดาว ๕ เจ้าชาตาจะมียวดยานพาหนะดี ชนิดป้องกันภัยอันตรายได้ (แถมไปนั่งรถคันไหน คันนั้นก็มีระบบป้องกันภัยโดยอัตโนมัติ)

 

ในการพิจารณาดวงชาตาผู้ใดก็ตาม ลองสังเกตดาว ๔ ประการ ดังนี้

 

     ๑. ดาวเจ้าเรือนพันธุ โดยในข้างต้น

     ๒. ดาวลอยที่สถิตอยู่ในภพที่ ๔

     ๓. เกษตรเจ้าเรือนภพที่ ๙ จากตนุลัคน์

     ๔. ดาวที่สถิตอยู่ภพที่ ๙ จากตนุลัคน์

 

ไม่ผิดหรอกค่ะ ข้อที่ ๓ กับข้อ ๔ ให้สังเกตภพที่ ๙ จากตนุลัคน์ เพราะถ้าดาว ๔ ดวงนี้เข้มแข็ง และไม่อยู่ในภพที่เสียกับลัคนา และยังให้แสงถึงกัน จะเป็นคนมีอายุยืน คล่องแคล่วว่องไว มีความสุข มียานพาหนะ มีทรัพย์มหาศาล วาสนาสูง และมีลักษณะเป็นนายคน แถมมีเครื่องประดับเยอะอีกด้วย

 

สมควรนำมาประดับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง