ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

โหราศาสตร์แนะแนว ตอนที่ ๑๙ - ภพสหัชชะ
26 เม.ย. 2560

 

ภพสหัชชชะ ถ้าแปลงง่ายๆ ก็จะมีความหมายถึง สหาย เพื่อนฝูงใกล้ชิด และตำราฮินดู ยังใช้ทายเรื่องราวที่เกี่ยวกับพี่น้องอีกด้วย

 

นอกจากนี้ โดยทั่วไปยังใช้ทำนายเกี่ยวกับสติปัญญา ควบคู่กับดาว ๔ หรือดาว ๕ เพราะความหมายของดาว ๔ จะหมายถึง สติปัญญาในลักษณะของการใช้ไหวพริบปฏิภาณ และดาว ๕ จะหมายถึง การเรียนการศึกษา หรือความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน  ถ้า ๔ หรือ ๕ อยู่ในภพ อริ มรณะ วินาศ ไม่ได้หมายความว่า เราจะขาดสติปัญญา ตรงกันข้าม กลับจะสร้างไหวพริบปฏิภาณ และถ้าดาว ๕ เป็นสิบเอ็ดแก่ดาว ๔ สร้างความฉลาดเฉลียวและความจำอันดีเลิศ

 

ดังนั้น เพื่อจะเช็คสอบสติปัญญา จึงควรที่จะพิจารณาภพสหัชชะประกอบกัน

 

นอกจากนี้ ภพสหัชชะ ยังมีความหมายเกี่ยวกับ การศึกษาหาความรู้นอกตำราเรียน ระบบประสาท จะเข้มแข็งหรือใจอ่อนแอ ก็สามารถเช็คได้จากความเข้มแข็งของดวงดาว หรือดาวเจ้าเรือนไปสถิต ณ ภพใด มีตำแหน่งของความเป็นอุจจ์ เกษตร หรือได้โยคเกณฑ์ดีขนาดไหน จะแสดงถึงสภาพจิตใจด้วย รวมถึงระบบประสาท เช่นเดียวกับดาว ๑ ๔ ซึ่งมีความหมายถึงระบบประสาทด้วย แต่ก็ต้องพิจารณาถึงภพสหัชชะควบคู่กัน

 

การเดินทางระยะใกล้ๆ การสื่อสาร ข่าวลือ การนินทา การใส่ร้าย การเป็นที่รัก ที่ชอบ ที่ชัง ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง ต่างก็พิจารณาจากภพสหัชชะและดาวเจ้าเรือนทั้งสิ้น และยังรวมถึงเครื่องประดับในกายอีกด้วย

 

การพิจารณาเกี่ยวกับการเดินทางระยะใกล้ มีวิธีพิจารณาดังนี้

 

๑. ต้องพิจารณาควบคู่กับภพพันธุ คือภพพันธุ จะต้องมีดาวบาปเคราะห์จรไปสถิตอยู่ ที่เรียกว่า บาปเคราะห์เบียนภพพันธุ และดาวศุภเคราะห์โคจรเข้าภพสหัชชะ จะมีการเดินทางไกล้ๆ

 

๒. ดาวเจ้าเรือนภพพันธุ ถูกดาวบาปเคราะห์จร กุม หรือเล็ง และเจ้าเรือนสหัชชะจรมาสัมพันธ์กับลัคนาหรือตนุลัคน์ ก็มีผลให้เดินทางระยะใกล้เหมือนกัน

 

๓. ดาวตนุลัคน์ โคจรเข้าภพที่ ๓ ลัคนามีบาปเคราะห์จรมาเล็ง หรือกุม หรือดาว ๑ ดาว ๓ ดาว ๘ จรมาเล็ง หรือกุม ก็จะมีการเดินทางใกล้ๆ เหมือนกัน

 

อันที่จริง ถ้าเราไม่ได้พิจารณาถึงดาวภพสหัชชะร่วมด้วย ยังสามารถพิจารณาดวงดาวที่โคจรมาสัมพันธ์กันแล้ว ยังสัมพันธ์กับลัคนาอีกด้วย เช่น

 

ดาว ๔ กับดาว ๙ ถึงกัน

 

ดาว ๔ กับดาว ๐ ถึงกัน

 

ดาว ๑ กับดาว ๘ ถึงกัน

 

ดาว ๖ กับดาว ๐ ถึงกัน

 

ดาว ๑ ทับลัคน์

 

ดาว ๙ ทับลัคน์ ซึ่งหมายถึง การเดินทาง หรือจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือความตื่นเต้นยินดีโดยไม่คาดฝันอีกด้วย

 

 

ดาว ๙ ทับดาวจันทร์ หรือเข้าสู่ราศีกรกฏอันเป็นราศีของดาว ๒ ก็มีความหมายเกี่ยวกับเดินทางระยะใกล้ แต่ทั้งนี้ ต้องโคจรสัมพันธ์กับลัคนา ถึงจะมีผล