ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

หลักทักษาในวิชาโหราศาสตร์ ตอนที่ ๒
26 ต.ค. 2558

 

 ระบบทักษาจะไม่ใช้ ๑๒ ภพแบบโหราศาสตร์ไทย แต่จะใช้ ๘ เรื่องราว คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และกาลกิณี

 

ทักษา, พยากรณ์, บริวาร, อายุ, เดช, ดวงชะตา, โหราศาสตร์

 

-บริวาร คล้ายๆกับตนุ แต่จากครอบคลุมกว้างกว่า ตนุ คืออะไรที่เกี่ยวกับตัวตน แต่คำว่า บริวาร มันคือทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วย เช่น คนแวดล้อม ผู้ติดตาม คนรับใช้ใกล้ชิด บุตร ภรรยา คนในบ้าน ลูกจ้าง ผู้ใต้บังคับบัญชา ดาวบริวาร ก็คือดาววันเกิดของเรา


-อายุ ก็จะรวมทุกอย่างที่ทำให้เราแข็งแรง สุขภาพ ความคิด การวางแผนงาน อารมณ์

 

-เดช คือ อำนาจ ตำแหน่ง แสงสว่าง คือสิ่งที่ทำให้เราคิดได้ ปัญญาที่จะก้าวไปข้างหน้า


-ศรี คือ ผลของการก้าวไปข้างหน้า คือความเจริญอันสูงสุด


-มูละ คือ การสืบทอด คือการสรรหาความเป็นปึกแผ่นหลังจากที่เรามีความเจริญงอกงามแล้ว สืบทอด งอกงามแล้วก็ปลุกปัก แปลว่าอสังหาก็ได้ หรือการสืบทอดในลักษณะพันธุกรรมหรือมรดก


-อุตสาหะ หมายถึง การเดินทางไกล การงาน การเรียน การค้า คือสิ่งที่เป็นกิจกรรมทั้งหมด


-มนตรี คือ ความรักในครอบครัว การอุปถัมภ์ค้ำจุน คล้ายๆดาวศุภะ ความช่วยเหลือ ความรัก อารมณ์ความรู้สึก การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เจ้านาย ผู้หลักผู้ใหญ่


-กาลกิณี คือ ความเสื่อมของชีวิต เหมือนกับเริ่มต้น เรามีทุกอย่างมาแล้วก็ถึงความเสื่อมในชีวิต

 

นี่คือความหมายของทักษะ ซึ่งจะคล้ายๆกับโหราศาสตร์ไทย และมีการใช้ธาตุเหมือนกัน เริ่มต้นที่อาทิตย์เป็นธาตุไฟ จันทร์เป็นธาตุดิน อังคารคือลม พุธคือน้ำ แล้วก็เริ่มใหม่ ไฟ ดิน ลม น้ำ เราก็จะได้คู่ธาตุว่า อาทิตย์กับเสาร์ คือคู่ธาตุไฟ เราก็จะได้คู่ธาตุทางทักษา เพราะฉะนั้น เราจะเห็นได้ว่าทักษามีระบบการพยากรณ์เหมือนกัน โดยลดจาก ๑๒ ภพ มาเป็น ๘ เรื่องราว เราไม่เรียกว่าโหราศาสตร์ไทย เพราะเขามีระบบของเขาโดยครบถ้วน เราสามารถใช้ทักษาและโหราศาสตร์ไทยควบคู่กัน แต่ถ้าจะอ่านเฉพาะทักษา ก็สามารถพยากรณ์ได้สำหรับผู้ที่ไม่รู้เวลาเกิด แต่รู้วันเกิด เพราะฉะนั้นระบบทักษาจะเป็นระบบที่ไม่ละเอียดเท่าดวงชะตาเพราะไม่มีการผูก สมผุส แต่สามารถพยากรณ์ได้กว้างๆโดยใช้ดาววันเกิด

 

ทักษา, พยากรณ์, บริวาร, อายุ, เดช, ดวงชะตา, โหราศาสตร์