ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

โหราศาสตร์แนะแนว เรื่อง พฤกษาชะตากับดวงดาว
14 มิ.ย. 2558

 

โดย อาจารย์แอน

 

เราเปรียบเทียบดวงชะตากับต้นไม้เพื่อเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้ง ของดวงดาวกับธรรมชาติ ที่เรียกว่า พฤกษาชะตา จะเข้าใจความหมายของดวงดาวชัดขึ้น
 

ดาว ๑ หรือที่เรียกว่า ดาวอาทิตย์ ที่แทนด้วย ๑ นั้น เพราะให้เข้าใจความหมายของคำว่า มาก่อนอื่น มีความสำคัญ ที่เราพูดเสมอว่า สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ตามธรรมชาติอะไรล่ะคะที่สำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง แหงนมองฟ้าเห็นราชา เป็นตัวเป็นตน แต่จับต้องไม่ได้คือ ๑ แทนอาทิตย์ เป็นแกนหลักของธรรมชาติ กับต้นไม้ รากของต้นไม้ที่ทำให้ต้นไม้ยืนต้นมีชีวิต ในชะตาของบุคคล ดาว ๑ จึงสำคัญที่สุด


รองลงมาเป็นอันดับสอง คือ ดาวจันทร์ ราชินีแห่งราตรี มีความสำคัญเทียบเท่ากับแก่นที่ได้รากเป็นหลักยึดให้ยืนต้น เติบโต เลข ๒ แทนดาว จันทร์


๓ แทนดาวอังคารคือ ใบ ปกป้องปกคลุมต้น จะงามหรือไม่หรือ ทำให้ต้นไม้มีพลังหรือไม่ก็ตรงใบนี่แหละค่ะ


๔ แทนดาวพุธ คือ ออกดอก แสดงผลของความสมบูรณ์ และความสุข การสื่อให้รู้ถึงว่าต้นไม้นี้สมบูรณ์แล้ว


๕ แทนดาวพฤหัสคือ ผล แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความมีอายุของต้นไม้ ล้ำค่า พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้นไม้ใหญ่


๖ แทนดาวศุกร์ คือ ความงดงาม จากเปลือกภายนอก


๗ แทนดาวเสาร์ คือ กิ่งก้านสาขาที่แผ่ออกไป แสดงถึงความแข็งแรงและมั่นคงของต้นไม้


๘ แทนดาวราหู เงา สิ่งที่ซ่อนที่คอยกัดกร่อนทำลายต้นไม้ คือ เพลี้ย แมลง

 

 


อาทิตย์ คือรากเง้า จันทร์นั้นเล่าเป็นแก่นหนา

อังคารนั่นแหละนา ใบพฤกษาที่ปกคลุม

พุธนั้นเป็นกลุ่มดอก พฤหัสงอกเป็นมูลผล

ศุกร์คือเปลือกไม้ เสาร์นั้นไซร้กิ่งสาขา

ราหูตัวด้วงมอด กินไม้กรอดไล่บีฑา
 

จากนั้นก่อนตรวจชะตา ก็ตรวจสอบตัวเองก่อนนะคะว่า เราอ่อนตรงไหน รู้ตัวก็รู้แก้ค่ะ