ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

การนำวิชาโหราศาสตร์ไปใช้ โดย อาจารย์แอน
16 เม.ย. 2558

 

การนำหลักวิชาโหราศาตร์ไปใช้
โดย อาจารย์แอน

 

        การศึกษาโหราศาสตร์ ควรเริ่มต้นจากการไล่เรียงชีวประวัติของตัวเองก่อนเป็นสิ่งแรก ดูว่าช่วงที่ทุกข์ที่สุด พ.ศ.อะไร ช่วงที่ดีที่สุด พ.ศ.อะไร ถ้าจะให้ดี ควรบันทึกลงไปด้วยว่า ช่วงที่ทุกข์ที่สุดหรือดีที่สุด อยู่บ้านแบบไหน ย้ายบ้านหรือเปล่า มีสภาพแวดล้อมแบบไหน จะต้องรู้จักตัวเองให้ถี่ถ้วนแบบนั้น และเมื่อเรียนดวงดาวจะได้ง่ายขึ้น และจะได้รู้ว่าที่เป็นแบบนี้เพราะดวงดาวดวงนี้ เมื่อไปดูให้คนใกล้เคียง สามี ภรรยา บุตร หรือคนอื่น ก็จะรู้จักชีวิตเขาทั้งหมด สามารถเปรียบเทียบดวงดาวได้ โดยศึกษาความเป็นไปของชาตาเขา จากวงจรชีวิตของเขาเอง
 

โหราศาสตร์ไทยนักโหราพยากรณ์ที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติของ  "พหูสูต คือ อ่านให้มาก และค้นคว้าให้มาก"  เพื่อเป็นประสบการณ์และการจดจำ โดยการศึกษาดวงของคนรอบ ๆ ตัวก่อน เพื่อเป็นการตรวจสอบความแม่นยำของตัวเราเอง นอกจากนั้นควรจะศึกษาพฤติกรรมเปรียบเทียบกับดวงดาว และศึกษาดวงของคนภายในครอบครัวไปสักระยะหนึ่งก่อน จนคิดว่ามีความรู้แตกฉานดีแล้วว่า ดวงดาวแต่ละดวงพอเข้ามาอยู่ในดวงของคนในครอบครัวเราแล้วมีความหมายว่าอย่างไร แล้วศึกษาดวงของคนใกล้ชิด ดวงของเพื่อน และกระจายออกไปเรื่อย ๆ และยังต้องมีการศึกษาค้นคว้าไปในขณะเดียวกันด้วย รวมถึงยังต้องประกอบไปด้วยความเมตตาและไม่ควรใช้ถ้อยคำที่เป็นคำพูดที่ร้าย