ภาพกิจกรรม

 

ง้อไบ๊ 18-22 กันยายน พ.ศ.2558 - วันที่ 19 ยอดจินติ่ง วัดเหลยตงผิง ชมการแสดง
19 กันยายน พ.ศ.2558