คำคม..ข้อคิด

 

คำคม..ข้อคิด ๑๗
9 ก.ค. 2560

 

ดวงดาวขณะนี้โคจรส่งผลในทางร้ายในด้านคำพูด ทำลายความเชื่อถือ ทำลายมิตรภาพ และยังส่งผลให้หงุดหงิดกับคำพูดของคนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ทั้งยังพบอุปสรรคข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเสียคำพูด เข้าชะตา นาจาบ้านแตก
 
ทำเลบ้านเราคงจะชื้น รกเรื้อ รกร้าง มีบางห้องไม่ได้ใช้ ไม้ตาย ดินทรุด ห้องน้ำมีกลิ่นอับ
 
ในทางปฏิบัติตนเมื่อทำเลบ้านสมบูรณ์แล้ว สำหรับคนที่มีปัญหาในด้านคำพูด คงถึงเวลาที่จะปรับปรุงตน เพราะเรากำลังรับผลกรรม ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากฟังคำพูดแบบไหน ก็อย่าไปพูดอย่างนั้นกับคนอื่น รอยยิ้มแก้สถานะการณ์ ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว สร้างมิตรดีกว่าศัตรู ถ้าเป็นคนพาลพึงหลีกเลี่ยงไม่ต่อปากต่อคำ
 
สมเด็จพระบรมศาสดาให้ความสำคัญกับวาจา เพราะมาจากใจ เราด่าเขา ตัวเรารับก่อนเพราะใจมันต้องคิด ดังนั้นวาจาเป็นที่รัก ก็คือคนที่มีจิตใจละเอียด คนที่มีจิตใจละเอียด จะไม่เกิดความอาฆาตหรือโทสะได้ง่ายๆ
 
ดังนั้น วาจาจึงบอกถึงจิตใจ ถ้ามีสติในการพูด หมายความว่าเรามีสติในการกระทำด้วย มาสร้างสติด้วยวาจากันนะคะ คิดก่อนพูด คือดำริชอบ ตามด้วย วาจาชอบ คือ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา ค่ะ
 
ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์
 
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น เสมอไปหรือไม่ อยู่ที่ความเข้าถึงและเข้าใจ คำว่า "พยายาม" อย่างแท้จริง หลายคนยังเข้าใจว่า ถ้าตั้งใจก็จะสำเร็จได้เหมือนกัน แต่เราต้องเข้าถึงคำว่า พยายาม และ ตั้งใจ
 
"พยายาม" รวมคำว่า เพียร และต้องมีคำว่า ศึกษา รู้จริง ทั้งมีคำว่า รอบคอบ อดทน และ รอคอยจังหวะ เป็นองค์ประกอบด้วย จึงจะพบกับความสำเร็จได้ และความพยายามนั้น ต้องสม่ำเสมอ มีวินัยไม่ขาดตอน ดังนั้น บุคคลที่พยายามจะทำให้สำเร็จโดยขาดองค์ประกอบเพียงข้อหนึ่งข้อใด ก็ไม่พบกับความสำเร็จแล้ว
 
"ตั้งใจ" จะทำให้ได้ ถ้าใช้ปัญญา ก็สำเร็จ ถ้าตั้งใจจะทำให้ได้ โดยขาดการรู้จักตนเอง ประเมินความสามารถตนเองผิด คิดไปเองว่าทำได้ แต่ความจริงไม่ได้ ความตั้งใจนั้นก็ไปไม่ถึงฝั่ง การประเมินตนที่ผิด นำไปสู่ความผิดพลาดได้ทุกเรื่อง
 
เราวัดได้จากกำลังสมาธิ บุคคลที่สามารถบังคับใจไม่ให้ฟุ้งซ่านได้มากเพียงใด ก็จะเข้าถึงความตั้งมั่นตั้งใจได้เพียงนั้น ตั้งใจทำเท่าที่เราทำได้ คือการประเมินตนเอง ทำได้แค่ไหน แค่นั้นก็คือความสำเร็จแล้ว
 
คือ สัมมาวายามา สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ค่ะ
 
ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์, สัมมาวายามา, สัมมาสติ
 
คนที่ทำอะไรไม่เคยสำเร็จ ค้าขายก็ขาดทุน จะมีลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของวิบากกรรมนี้หลายประการ
 
ขาดสัจจะ ซึ่งมาจากไม่เคยระวังคำพูด พูดแล้วทำไม่ได้ พูดไปส่งๆ เกรงใจเลยรับปากแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดตน จนติดเป็นนิสัย ทำให้ขาดความตั้งมั่น มุมานะ อดทนต่อความยากลำบาก
 
มีข้อแม้ทุกเรื่อง โดยไม่ลงมือกระทำเพื่อรู้ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้ชอบใช้คนอื่น ซึ่งเขาก็ทำส่งๆ ให้ โดยขาดความรับผิดชอบยิ่งกว่า จึงพบแต่คนโกง และการรั่วไหล
 
ประเมินตนผิด ยกย่องหลงตน แสดงออกด้วยการไม่ชอบให้ใครดีเกินหน้า อิจฉา เห็นเขาทำได้ ก็คิดว่าฉันก็ทำได้
 
จมไม่ลง เอาค่านิยมนำหน้า ต้องมีรถ มีทุกอย่างจึงเป็นเครดิต ละเลยที่จะพัฒนาความสามารถตน ก่อให้เกิดหนี้โดยไม่จำเป็น
 
ไม่ดีกับคู่ครอง คือไม่ซื่อกับหุ้นส่วน ไม่เมตตาลูกตน บริวารหดหาย นี่คือกรรมปัจจุบัน
 
และท้ายสุด ขาดความต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ไม่คลุกคลี ไม่เข้าถึง ไม่รู้ว่าหัวใจของงานอยู่ที่ไหน
ดูตน แก้ไข จะได้ "สำเร็จ" ค่ะ
 
ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์, วิบากกรรม
 
เตือนใจลูกและลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม จงทำให้สถานที่นั้นเป็นที่ที่มีความสุข อย่าคิดว่าจะไปแสวงหาความสุขจากที่อื่น ถ้าใจเราไม่เป็นสุขและไม่คิดแบ่งปันความสุขให้ใคร
 
ช่วงเข้าพรรษานี้ นอกจากถือศีล 5 ให้ครบแล้ว ยังต้องระวังวาจาอีกสี่ข้อ คือ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่นินทา ไม่ยุยงส่อเสียดให้คนทะเลาะกัน รวมถึงการไม่ผูกโกรธหรืออาฆาตพยาบาท ทั้งมีปิยวาจาอยู่เสมอ มีแต่คำว่าให้ ช่วยเหลือทุกคนไม่นิ่งดูดาย เสมอต้นเสมอปลาย ไม่เจ้าอารมณ์ เห็นใจผู้น้อยและคนรอบข้าง
 
เพียงเท่านี้ เราไปที่ไหน ที่นั่นก็น่าอยู่ และมีความเป็นมงคลด้วยตัวของเราเอง ทั้งเป็นที่รักของทุกคน
 
วันอาทิตย์ ที่ 23 ที่จะถึงนี้ อาจารย์และศิษย์จะได้ร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ มอบพระพุทธปฏิมากร ที่เราหล่อร่วมกัน ทั้งสร้างสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งถวายปัจจัยไทยธรรม และยังมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียน บุญนี้ ประกอบด้วยการปฏิบัติบูชา สำรวมกาย วาจาใจ ก็จะมีผลานิสงค์มหาศาล นำความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมค่ะ
 
 
ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์