ภาพกิจกรรม

 

มองโกเลีย วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ โฮฮอท-อารามต้าเจา-ปักกิ่ง-กลับบ้าน
27 ก.ค. 2554