ภาพกิจกรรม

 

มองโกเลีย วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔ สุสานหวังเจาจิน-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน
27 ก.ค. 2554