ภาพกิจกรรม

 

มองโกเลีย วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๔ วัดหยุนกัง-เมืองเปาโถว
26 ก.ค. 2554