ภาพกิจกรรม

 

กรุงเทพฯ กวางเจา อู่ฮั่น วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
19 พ.ค. 2554