สาระจากเมืองมังกร

 

สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 90 เรียงลำดับเรื่องสามก๊ก โดย อาจารย์แอน
17 มี.ค. 2557

 

สรุปบทความจากรายการ

"สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 90เรียงลำดับเรื่องสามก๊ก"

(ออกอากาศทาง TNN2 Truevision ช่อง 8ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 20.20 - 20.30น.)

 

 สามก๊ก, ขงเบ้ง, เล่าปี่, กวนอู, เตียวหุย, โจโฉ, ซุนกวน

 

                การเรียงลำดับเรื่องของสามก๊ก  ยังไม่ไปถึงรายละเอียด เพราะว่าหลังจากยุทธการเซ็กเพ็กแล้ว ทำให้เล่าปี่มีอำนาจในเมืองเก็งจิ๋ว นำไปสู่การยึดครองเมืองเสฉวน และในเวลาต่อมา สามารถสถาปนาจ๊กก๊กได้เป็นผลสำเร็จ ในขณะเดียวกัน โจผีเองก็สืบทอดตำแหน่งจากโจโฉ ปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วสถาปนาวุ่ยก๊ก

 

ส่วนซุนกวนก็สถาปนาอาณาจักรของตนเป็นง่อก๊ก ต่างก็ตั้งตนเป็นฮ่องเต้ ทั้งสามก๊กเป็นสามอาณาจักร กลายเป็นสามก๊ก ตรงกับปี พ.ศ.763 นั่นเอง ถือว่าแผ่นดินแตกแยกอย่างแท้จริง เป็นแคว้นเว่ยทางตอนเหนือ ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้    เสฉวนเป็น  จ๊กก๊ก ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ คือ ง่อก๊ก ครอบครองดินแดนทางทะเลทั้งหมด ก็รวมทั้งสิ้นเป็นสามก๊กด้วยกัน

 

การที่โจผีสามารถสถาปนาจ๊กก๊กก็เป็นผลงานของโจโฉ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชบิดา ถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์อย่างแท้จริง โจผีมีความสามารถก็ด้วยที่ปรึกษาชั้นเลิศคือ สุมาอี้ ในขณะที่เล่าปี่ก็มีที่ปรึกษาชั้นเลิศคือ ขงเบ้ง ส่วนซุนกวนนั้นเป็นคณะที่ปรึกษาของเตียวเจียวและประสานคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเข้าด้วยกัน บริหารงานเสมือนหนึ่งเป็นสภา คือ มีการลงความเห็น


 

 สามก๊ก, ขงเบ้ง, เล่าปี่, กวนอู, เตียวหุย, โจโฉ, ซุนกวน
 

 

ดังนั้นทั้งสามก๊กมีความเข้มแข็งที่แตกต่างกัน การรบในเวลาต่อมาจึงเป็นการต่อสู้กันด้วยความสามารถของที่ปรึกษาทั้งสามคน อันนี้ก็ถือว่าแผ่นดินจีนแตกแยกอย่างแท้จริงโดยเรียงลำดับมา ก็คือเป็นยุครุ่นหลังแล้ว โจโฉนั้นแม้ไม่ได้มีโอกาส แต่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสามก๊ก ซึ่งถือว่าสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่น แท้จริงแล้วราชวงศ์ฮั่นนั้นสิ้นสุดนับตั้งแต่ฮ่องเต้หมดพระราชอำนาจในราชสำนักแล้ว แล้วก็มีเหตุการณ์สืบเนื่องต่อๆ กันเรื่อยมา

 

ก่อนที่จะมาเป็นสามก๊กนี้ เราก็ต้องไล่เรียงมาเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าในสามบุคคลสำคัญนี้ เขาเป็นใหญ่ได้อย่างไร กลายมาเป็นแบบฉบับของนักบริหารทั้งหลายตามรูปแบบของตนเอง บ้างก็ชอบแบบโจโฉ หรือชอบแบบเล่าปี่ หรือแม้แต่แบบซุนกวน ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ นั้นได้แก่ รุ่นพ่อ รุ่นโจโฉ ซุนเกี๋ยน อ้วนสุด อ้วนเสี้ยว พวกตระกูลอ้วนซึ่งเป็นแบบอย่างว่าล้มเหลวเพราะเหตุใด ตระกูลของโจโฉเจริญขึ้นมาเพราะเหตุใด หรือว่าเล่าปี่ซึ่งนับจากศูนย์ คือไม่มีอะไรเลยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้เพราะเหตุใด และซุนกวนนั้น ได้บารมีของพ่อของพี่ถึงขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ ต่างคนก็มีรูปแบบในการบริหารที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการเรียนรู้สามก๊ก

 

 สามก๊ก, ขงเบ้ง, เล่าปี่, กวนอู, เตียวหุย, โจโฉ, ซุนกวน

 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ ก็คงไม่ได้เรียนในเรื่องพิชัยยุทธหรือยุทธวิธีในการรบซึ่งเป็นหน้าที่ของทหาร แต่การบริหารด้านจิตใจ การบริหารงานบุคคล บริหารลูกน้องนั้น มีความแตกต่างกัน
 

โจโฉนั้น ถือว่าลูกน้องรักแต่ในขณะเดียวกันคือมีความเหี้ยมโหด เล่าปี่ก็มีลูกน้องรักและก็มีคนดีๆเข้ามาช่วยงานยอมสู้จนตัวตาย ซุนกวนนั้นก็มีผู้จงรักภักดีตั้งแต่รุ่นพ่อ พี่และมาถึงตน เขามีวิธีบริหารและจัดการเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร และเป็นสิ่งที่น่าสนใจและนำมาเป็นแบบอย่างได้จนถึงทุกวันนี้