สาระจากเมืองมังกร

 

สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 73 ฮวงซุ้ย โดย อาจารย์แอน
12 ก.พ. 2557

 

สรุปบทความจากรายการ

"สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 73ฮวงซุ้ย"

(ออกอากาศทาง TNN2 Truevision ช่อง 8ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 20.20 - 20.30น.)

 

  ฮวงซุ้ย, สุสาน, มังกร, สานรัดหยก, สามก๊ก

 

         เรื่องราวของ ฮวงซุ้ย มีที่มาดังนี้ นับตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อแรกเริ่มเดิมทีที่ใครเสียชีวิตไป ก็จะเอาไปทิ้งไว้ในป่าใบไม้ปิดพองาม แต่ต่อมา มีสัตว์ร้ายมาลากเอาไปกินบ้าง ลูกหลานก็ทนไม่ได้ ด้วยความกตัญญูก็กลบฝัง เมื่อฝังแล้วก็ต้องคอยหมั่นไปดูแล ด้วยเกรงว่าสัตว์ร้ายหรือพืชจะปกคลุมทำให้ไปไหว้ไม่สะดวก ซึ่งถือว่าเป็นความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษ ที่เลื่องชื่อที่สุดก็คือ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ที่ได้สร้างเตรียมเอาไว้หมด นัยว่าในโลกหน้าต้องมีให้ครบ ด้วยความเชื่อว่าต้องเป็นจักรพรรดิทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

 

พอมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่น ก็ได้ฟื้นฟูความเชื่อของหลุมฝังศพของบรรพบุรุษว่ามีความสำคัญ บุคคลใดที่มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือได้ล่วงลับทุกคน ผู้นั้นก็จะมีความเจริญสืบต่อลูกหลานอันยาวนาน ดังนั้น จึงมีการเสาะแสวงหาที่ฝังให้กับบรรพบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐมกษัตริย์ฮั่นโกโจว ก็มีการออกเดินทางไปหาสถานที่ที่เหมาะสมทุกหนทุกแห่ง เพื่อหาสถานที่ที่ดีที่สุดในการฝังบรรพบุรุษของตน เพื่อที่จะเป็นที่สักการะของลูกหลาน นั่นคือความคิดแรกเริ่มโดยได้รับอิทธิพลของลัทธิหยูซึ่งขงจื้อเป็นผู้ก่อตั้ง แนวคิดนี้ ชาวบ้านหรือคนธรรมดาก็เอาอย่างบ้าง เพราะถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษอย่างหนึ่ง เป็นการปกป้อง ป้องกันจากสัตว์ร้ายอย่างหนึ่ง หาที่ที่เหมาะสมให้กับบรรพบุรุษก็เท่ากับลูกหลานก็จะได้อยู่ในที่เหมาะสมด้วย นี่เป็นความคิดแรกเริ่ม

 

การวางฮวงซุ้ยมีความสำคัญ ณ สถานที่แห่งนั้นต้องมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย 5ธาตุ ต้องประกอบไปด้วยภูเขาซึ่งเป็นความหมายของคำว่าบารมี มีน้ำอยู่ใกล้เคียงแสดงถึงทรัพย์ ระหว่างมังกรกับภูเขาก็แปลว่ามังกร ก็บอกว่ามังกรนั้นเจริญรุ่งเรืองมีอิสระ มีความเจริญเติบโต ไม่มีอะไรขวางกั้นภูเขา จะต้องไม่เป็นเขาโดด หลักวิชาก็ถูกบัญญัติเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จากการค้นพบและคำพูดที่ใช้เกี่ยวกับฮวงซุ้ยก็เป็นคำพูดมงคลทั้งสิ้น

    ฮวงซุ้ย, สุสาน, มังกร, สานรัดหยก, สามก๊ก  

 

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า ชาวจีนถือนิมิตลางบอกเหตุ ดังนั้น นิมิตก็เริ่มต้นจากวาจา ลักษณะภูเขาที่โอบล้อม จึงมีคำว่า สายรัดหยก ภูเขาก็เรียกเป็นมังกร น้ำก็ถือว่ามีปลาหลีฮื้ออยู่ เพราะว่าปลาหลีฮื้อเป็นปลามังกร เพราะเป็นปลาที่หายากและสวยงาม เป็นปลาที่มีพลังและอำนาจ เป็นต้น ทั้งหลักของพลัง 5ธาตุ คำพูดที่เป็นมงคล การสังเกตธรรมชาติ การบูชาบรรพบุรุษ บูชาเทพเจ้า เหล่านี้ได้ฝังในความคิดของชาวจีนมาเป็นเวลาช้านาน อย่างไรก็ตามศาสตร์เหล่านี้ ได้นำมาใช้ทั้งหมดในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่น ก็คือ สมัยสามก๊ก

 

  ฮวงซุ้ย, สุสาน, มังกร, สานรัดหยก, สามก๊ก

 

ในสามก๊กใช้หมดทุกศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสังเกตธรรมชาติ ลางบอกเหตุ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของฮวงซุ้ย หรือว่าในเรื่องของการวางแผนการรบ การดูสถานที่รบก่อนที่จะรบจริง ทุกอย่างนั้นเป็นศาสตร์ที่มาจากความเชื่อเก่าแก่ และมาจากสิ่งที่บัญญัติไว้ในสมัยยุคชุนชิว

 

  ฮวงซุ้ย, สุสาน, มังกร, สานรัดหยก, สามก๊ก

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๑๙/๔ - จูล่ง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๘/๒ - เล่าปี่ไปตีกังตั๋ง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๗/๒ - แบ่งออกเป็น ๓ ก๊ก
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๗/๑ - แบ่งออกเป็น ๓ ก๊ก
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๓/๒ - ดาวพุธเสียในบางสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๓/๑ - ดาวพุธเสียในบางสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๑/๒ - นางซุนฮูหยิน
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๔๖/๑ - บังทอง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๔๖/๒ - บังทอง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๔๑/๒ – มังกรติดหล่ม