ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

เรียนโหราศาสตร์ จากวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์/๒๔โดย อาจารย์แอน
6 ก.ค. 2558

 

เรียนโหราศาสตร์ จากวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์/๒๔

โดย อาจารย์แอน

 

ฤกษ์ยามมงคล

        วิชาโหราศาสตร์ไทยเรา แบ่งการศึกษา เป็นหลักใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกันอยู่สองประการ คือ ภาคคำนวณ และภาคพยากรณ์

ในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์นั้น ได้ทรงสอดแทรกบทความรู้ในเรื่องโหรลงทั้งภาคคำนวณหาฤกษ์งามยามดี และภาคพยากรณ์อันเกี่ยวด้วยการพยากรณ์เหตุร้ายดีลงไว้ทั้งสองประการ


ดังตัวอย่างที่ได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ตอนอภิเษกพระรามและสีดา ซึ่งท้าวชนกจักรวรรดิ์มีพระราชดำรัสให้ขุนโหรหาฤกษ์อภิเษก ฉบับคำโคลงนี้นี้มีจารึกไว้ในแผ่นหินและฝังไว้รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีใจความดังนี้
 

ขุนโหรรับสั่งไท้              ภูธร

คูณคิดตามพยากรณ์               ตรวจแล้ว

เทวาประชุมจร                       จันทร์จัก ตรีเอย

รุ่งสิบหกชั้นแผ้ว                     ฤกษ์นั้นพลันถวาย
 

ทรงสดับโหรให้ฤกษ์     จันทร์ตรี

ตรัสสั่งสุรเสนี                        ใหญ่น้อย

เร็วเร่งจัดปรางศรี                    โสภิต ผ่องแฮ

อำมาตย์รับสั่งคล้อย                จัดพร้อมเกณฑ์การ

 

เราจะสังเกตได้ว่า มีคำว่า “จันทร์ตรี”  ถึงสองครั้ง ความหมาย คือ วันจันทร์ ขึ้นหรือแรมสามค่ำ ถือเป็นวันอมฤตโชค สามารถทำการมงคลต่างๆ ได้
 

ส่วนใหญ่การให้ฤกษ์ปัจจุบันจะถือตามความสัมพันธ์ของดวงดาวมากกว่า จะไปคำนวณถึงวันดี วันร้าย หรือ ถือเอาวัน ที่ตรงกับ ขึ้น แรม สามารถทำการมงคล และส่วนใหญ่ มักขอฤกษ์เอาตัวเองสะดวก เพราะบริษัทฝรั่ง ไม่อนุมัติหยุดให้ทำการมงคล จึงพากันเลือกวันมาก่อนมาขอฤกษ์ ด้วยการกำหนด ต้องตรง เสาร์ อาทิตย์ ดังนั้นจึงมักได้ฤกษ์ ที่ดีเฉพาะกาลนั้นๆ ไม่ครอบคลุมความเป็นมงคลทั้งหมด
 

สำหรับวันอมฤตโชค ไม่ใช่เฉพาะวันจันทร์ ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ ยังมี


อาทิตย์ ขึ้นแรม ๘ ค่ำ จำง่ายๆ วันอาทิตย์เป็นวันพระ นั้นแหละ ได้อมฤตโชค

จันทร์ ขึ้นแรม ๓ ค่ำ

อังคาร ขึ้นแรม ๙ ค่ำ

พุธ ขึ้นแรม ๒ ค่ำ

พฤหัส ขึ้นแรม ๔ ค่ำ

ศุกร์ ขึ้นแรม ๑ ค่ำ

เสาร์ ขึ้นหรือ แรม ๕ ค่ำ

ท่านว่าประกอบงานมงคล อำนวยลาภผล

คนโบราณ ถือวัน คำนวณ ทั้ง ขึ้น และ แรม ประกอบงานมงคล และถือเป็นคู่มือของโหราจารย์แทบทุกท่าน ก่อนจะกำหนดฤกษ์จำเป็นต้องหาวาระที่ประกอบดิถีขึ้นแรมดังกล่าว


ดิถี มีความหมายทางโคจรของ พระจันทร์นั้นเอง


ก่อนจะกำหนดฤกษ์จำเป็นเหลือเกินที่ต้องหาวาระอันประกอบด้วยดิถีขึ้นแรมดังกล่าวนี้

ดิถีที่เป็นมงคล นอกจากมีวัน อมฤตโชค ยังมีสิทธิโชค และวันมหาสิทธิโชค อีก


รู้ว่ายาก แต่ไม่อยากให้เหล่าศิษย์มองข้าม เพราะปัจจุบัน เน้น วิถีตน เลือกวันมาเอง ด้วยการให้ตรงวันหยุด อย่างนี้ก็รอวันเสาร์ ๕ ค่ำ อาทิตย์ ๘ ค่ำ ก็ยังได้อมฤตโชค


แต่ถ้ารักษาตำราวิเศษโบราณไว้เป็นศิริมงคลแก่ตน จะประกอบการมงคล ควรรู้วันดี ที่ตนเองสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าแล้ว ถึงจะดูภาคพยากรณ์ การโคจรของดวงดาวดีร้าย ประกอบกัน


วันนี้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ เรื่องฤกษ์ มงคล ยายก็เลยสำรวมเรียบร้อย ศิษย์พึงระวังในการวิจารณ์ด้วย จะเสียมงคลในตนเอง